HÓC MÔN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

HÓC MÔN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Đoàn thanh niên
Ngày cập nhật: 08/09/2019

HÓC MÔN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 8/9/2019, Huyện Đoàn tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường UBND Thị trấn Hóc Môn với hơn 200 đoàn viên thanh niên tham gia. 
Tại hội nghị, Thiếu tá Lê Đình Tùng – Giảng viên, Ban Tuyên Huấn, Phòng Chính trị trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc Phòng báo cáo các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm và xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số nội dung cơ bản về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

{#}

Hội nghị giúp các bạn có thêm kiến thức về những chuyên đề gắn liền với đoàn viên thanh niên, hiểu rõ hơn giá trị cốt lõi trong các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung liên quan đến bảo vệ vùng biển và phát triển tiềm lực trên biển để từ đó có nhận thức đúng đắn, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện, năng động sáng tạo của Tuổi trẻ Hóc Môn trong xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các tin khác

Trang chủ  Học tập HCM  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Hội LHTN  Đội - Thiếu nhi  Tin hoạt động  Hoạt động cơ sở  Văn bản  Thư viện  Liên hệ