HỆ THỐNG CÁC KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI

HỆ THỐNG CÁC KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI

Đoàn thanh niên
Ngày cập nhật: 02/08/2019

HỆ THỐNG CÁC KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI

- KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI VỀ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TRONG BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2022.
- KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ, GIAI ĐOẠN 2019-2022
http://huyendoanhocmon.vn/filemanager/document/kl08.pdf


KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01-CT/TWĐTN NGÀY 17/5/2013 VỀ "TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN TÁC PHONG, THỰC HIỆN LỀ LỐI CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ ĐOÀN"
http://huyendoanhocmon.vn/filemanager/document/kl06.pdf

- KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2019 - 2022
- KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ THANH NIÊN LÀM KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2018-2022
- KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Các tin khác

Trang chủ  Học tập HCM  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Hội LHTN  Đội - Thiếu nhi  Tin hoạt động  Hoạt động cơ sở  Văn bản  Thư viện  Liên hệ