Tổ chức tập huấn phụ trách chi, phụ trách lớp nhi đồng tại các trường TH, THCS trên địa bàn huyện năm học 2019 - 2020

Tổ chức tập huấn phụ trách chi, phụ trách lớp nhi đồng tại các trường TH, THCS trên địa bàn huyện năm học 2019 - 2020

Đoàn thanh niên
Trang chủ  Học tập HCM  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Hội LHTN  Đội - Thiếu nhi  Tin hoạt động  Hoạt động cơ sở  Văn bản  Thư viện  Liên hệ