CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Ngày đăng: 16/10/2023

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 4 bài học lý luận chính trị thay cho 6 bài học lý luận chính trị được ban hành năm 2013. Nội dung các bài học lý luận chính trị được biên soạn theo hướng ngắn gọn, súc tích, các thông tin ở mức phổ thông, căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên.

 

Sách Các bài lý luận chính trị năm 2023


Bài viết liên quan

Hãy để lại bình luận, câu hỏi của bạn bên dưới

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn