Huyện Đoàn Hóc Môn tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương Đoàn năm 2020

Ngày đăng: 27/09/2020

Ngày 30/8 và ngày 27/9/2020, Huyện Đoàn Hóc Môn tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương Đoàn với hơn 120 bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Bao gồm các nội dung về Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn"; Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.

 

Minh Tâm


Bài viết liên quan

Hãy để lại bình luận, câu hỏi của bạn bên dưới

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn