Huyện Đoàn Hóc Môn tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương Đoàn năm 2020

Ngày đăng: 27/09/2020

Ngày 30/8 và ngày 27/9/2020, Huyện Đoàn Hóc Môn tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương Đoàn với hơn 120 bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Bao gồm các nội dung về Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn"; Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.

 

Bên cạnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, đơn vị triển khai thông qua nhiều hình thức như tổ chức các đợt thi trực tuyến Tự hào quê hương Đất vườn trầu với các nội dung Nghị quyết của Đảng của Đoàn để các bạn đoàn viên, thanh niên kiểm tra lại nội dung đã được tuyên truyền và nắm các nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai học tập về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn thông qua sinh hoạt chi đoàn hàng tháng gửi cơ sở Đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo 43/43 cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai và tuyên truyền, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đảm bảo 517/517 chi đoàn cơ sở và bộ phận tổ chức triển khai  tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, của Đoàn. Kết quả 8022/8022 cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, 10205/12657 thanh niên được tuyên truyền.

 

 

 

 

Minh Tâm


Bài viết liên quan

Hãy để lại bình luận, câu hỏi của bạn bên dưới

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn