Hình ảnh tư liệu từ năm 1930 - 1945

Ngày đăng: 10/11/2021

Suối Lênin, do Nguyễn Ái Quốc đặt tên ở Pác Bó, Cao Bằng

 

toan canh hang Coc Bo

 

Tượng Các Mác, do Nguyễn Ái Quốc tạc ở hang Cốc Bó, Cao Bằng

 

Xô Viết – Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo năm 1930-1931

 

Ngục Victoria, nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc thời gian Người bị bắt ở Hồng Kông (1931-1933)

 

Nhà của ông Hứa Gia Khởi, làng Nặm Quang (Trung Quốc), nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán bộ Việt Nam (12-1940)

 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

 

Bác Hồ về nước (28-1-1941

 

Lán Khuổi Nặm nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghi Trung ương Đảng lần thứ VII (5-1941)

 

Hang Diêm Tiêu - nơi cất dấu tài liệu bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

 

Bức thư của Người gửi đồng bào cả nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

 

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh in trên báo Việt Nam độc lập – cơ quan tuyên truyền của Ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng, năm 1941

 

Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa

 

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước được truyền đi khắp nơi trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

 

Hình ảnh những ngày tháng Tám lịch sử ở Hà Nội

 

Sưu tầm nhiều nguồn


Bài viết liên quan

Hãy để lại bình luận, câu hỏi của bạn bên dưới

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn