Hoạt động cấp huyện

Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ” năm 2021

Hội thi tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016 và Quyền trẻ em

TẬP HUẤN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI – KHỐI THCS NĂM HỌC 2020 – 2021

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

Ngày hội 1+1

SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ III/2020

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHU VỰC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

Huyện Đoàn Hóc Môn tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương Đoàn năm 2020

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

“MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG”

LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ CHO GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn