Hoạt động cấp huyện

TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ ONLINE VĂN BẢN, HỆ THỐNG BAN HÀNH VĂN BẢN

HƯỞNG ỨNG LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC LỊCH SỬ NAM KỲ KHỞI NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ÔN TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA “NGƯỜI TRUYỀN LỬA"

HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

LỄ KHAI MẠC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG TIẾNG MÕ NAM LÂN NĂM 2022

LỄ RA MẮT KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2022

THAM QUAN MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TỪ KỸ THUẬT TRỒNG DƯA LƯỚI

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM 2022

NGÀY HỘI TÔI LÀ CÁN BỘ ĐOÀN, TUYÊN DƯƠNG CHI ĐOÀN 3 NẮM - 3 BIẾT - 3 LÀM, TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2022

NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN, CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT, TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN CÔNG NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN "THĂM, VIẾNG KHU TƯỞNG NIỆM CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT" NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỦA ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (23/11/1922 - 23/11/2022)

NGÀY HỘI ASEAN VÀ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH NĂM 2022

© Copyright 2020 Huyện Đoàn Hóc Môn